Vælg en side

Jeg hjælper børn og unge til bedre livskvalitet

Jeg brænder for at hjælpe børn og unge med at opdage egne ressourcer og evner og derved styrke dem både socialt, personligt og fagligt, så de kan mestre livet.
– Maja Olsen-Stahl

hjælper børn og
unge til bedre livskvalitet

livet som barn eller ung kan være svært….

– har du brug for motivation, bedre identitetsfølelse, bedre livskvalitet og et liv der giver mening?

Flere og flere børn og unge i dag har det svært med at vide hvem de er, om de er gode nok,  manglende motivation for at møde op i skolen, udfordringer med at tage uddannelsesvalg.

De er fanget i perfektheds-kulturen,  resultatet her af ses som usikker identitet og stor mistrivsel, som ofte viser sig som – angst – stress  – dårligt selvværd.

Flere undersøgelser, f.eks. fra Regions Syddanmark og Vidensråd for forebyggelse, viser at børn og unge har mange mentale udfordringer, og antallet af psykiske symptomer som ensomhed, angst og stress er stigende, særligt fordi de ikke føler sig gode nok og presset af sig selv og andres forventninger. Lægerne bekræfter antallet af børn og unge i mistrivsel er stigenede.

Jeg oplever at samfundet forsøger at hjælpe de unge meget udefra, hvor der er mindre fokus på deres identitet og indre ressourcer.

Mit formål er, at jeg vil hjælpe dig til en bedre identitetsfølelse, så du opnår motivation, bedre livskvalitet, forståelse for dig selv – så dit liv giver mening. Det gør, at du bedre kan mestre livet og kan træffe gode valg i forhold til bl.a. venner, uddannelse, job og parforhold.

Stil dig selv følgende spørgsmål
vurdere dem på en skala 1 – 10
(1 er det laveste – 10 er det højeste)

· Hvor glad er du?

· Hvor meget lyst har du til at gå i skole?

· Hvordan er dit sociale liv, har du gode venner?

· Hvor nemt er det at falde i søvn om aftenen?

· Hvordan har du det med dig selv, føler du dig ok som du er?

Læg nu tallene sammen, er summen 25 eller under, er det en god ide at snakke med nogen og få hjælp.

Aldersgrupper

Forskellige alderstrin har forskellige udfordringer

Alders-
grupper

Forskellige alderstrin har forskellige udfordringer

Børn: 6 - 15 år

 

Allerede i denne aldersgruppe, bliver børnene mødt med høje krav til sig selv, fordi det er nemt at sammenligne sig med andre. Måske blive barnet mobbet i skolen eller frosset ud af vennegruppen.

Det ses ofte som:
– lavt selvværd
– udfordringer med relationer
– angst

Min behandling
Sammen med mor eller far lægger vi en plan for behandlingen. Det vigtigste er, først og fremmest at opbygge tillid til barnet, så barnet føler det er et trygt sted at dele sine tanker og følelser. Jeg arbejder indefra og ud, derfor er det vigtigt at give barnet nogle værktøjer der styrker indefra, så barnet kan mestre sin hverdag og opnå bedre livskvalitet. Vi finder frem til årsagerne, både ved hjælp af samtale og tegneterapi er meget effektivt.  

Teenager: 15 - 19 År

Denne aldersgruppe har oftest øget pres fra mange sider. Vi lever i en præstationskultur, samtidig viser de sociale medier kun det perfekte, som er svær at leve op til. Samtidig står teenageren foran at skulle vælge en levevej, hvilket er et stort pres, hvis man i forvejen har det lidt svært.

Det ses ofte som:
– lavt selvværd
– tankemylder
– sovebesvær
– angst
– depression
– udfordringer med relationer

Min behandling
Sammen med mor eller far, eller alene lægger vi en plan for behandling. Her er det vigtigt, at fastsætte mål og delemål undervejs.
Jeg arbejder indefra og ud og finder frem til årsagen til udfordringerne. Derefter giver jeg de passende værktøjer, der gør teenageren i stand til at mestre sin hverdag og opnå mere livsglæde og livskvalitet.

Unge: 20 - 25 år

De unge møder et stort pres i vores samfund i dag. De stiller høje krav til sig selv, og vil gerne være perfekte. Præstationskulturen og de sociale medier giver et forvrænget billede af, hvad et godt liv er. Så man mister hurtigt føling med, hvordan man egentlig har det indeni.

Det ses ofte som:
– lavt selvværd
– tankemylder
– bekymringer
– katastrofetanker
– sovebesvær
– angst
– depression
– udfordringer med relationer
– begyndende misbrug

Min behandling
Sammen lægger vi en plan for behandling og det ønskede mål. Det er vigtigt, at fastsætte delemål undervejs. Sammen finder vi frem til årsagen til udfordringerne og behandler dem indefra og ud. Jeg giver værktøjer der styrker dig i hverdagen, så du opnår større livsglæde og livskvalitet.

Hvad kan jeg hjælpe med?

Angst

Lavt selvværd

Søvnbesvær og tankemylder

Behandling

Behandlingsforløbne er individuelle og planlægges altid efter barnets eller den unges behov. 

En session varer 1,5 time (1 time hos børn) og kan både foregå online eller i min praksis mellem Vejle og Kolding.

Et typisk forløb tager mellem 3 – 6 sessioner, alt efter hvilke udfordringer vi skal arbejde med og hvilket udgangspunkt barnet eller den unge kommer med. 
Men det planlægger vi sammen, mit mål er at give værktøjer så barnet, den unge eller den unge voksne hurtig er selvkørende og kan mestre hverdagen. 

 

Priser børn (6 – 15 år)

1 session (1 time)
850,-

Klippekort 5 (5 sessioner á 1 time)
3.800,-

Klippekort 10 ( 10 sessioner á 1 time) 7.200,- 

Priser unge (16 – 25 år)

1 session (1,5 time)
1.275,-

Klippekort 5 (5 sessioner á 1,5 time)
5.700,-

Klippekort 10 ( 10 sessioner á 1,5 time) 10.800,- 

Om Maja

Jeg er uddannet neurolingvistisk psykoterapeut. Jeg arbejder med børn og unge mennesker i individuelle forløb eller i grupper kombineret med coach/terapiforløb. Teoretisk lægger jeg mig op ad Erik Erikson identitetsforståelse og Tønnesvangs vitaliseringmodel.

Særligt brænder jeg for at hjælpe udfordrede børn og unge med at opdage egne ressourcer og evner og derved styrke dem både socialt, personligt og fagligt, så de kan mestre livet – det er for mig livsbekræftende og en ære at få lov til. Det fylder mig altid med glæde, når de opdager deres ressourcer.

Jeg har gennem de sidste 3 år arbejdet med unge mennesker på vej i studielivet både på FGU trekanten og som mentor for UCL studerende. Mit fokus har været træning i mødestabilitet, fastholdelse og mestring både personligt og fagligt, styrkelse af relationer til medstuderende og udarbejdelse af en realistisk fremtids/uddannelsesplan med delmål.

Problematikkerne er forskellige, ex. introverte der skal socialiseres, ensomhed, dårligt selvværd, misbrug, stress, depression og ofte ses udfordringerne i kombination med angst.

Jeg er oprindeligt uddannet arkitekt. Min forståelse for helhed ,detalje og især mine tegneevner sætter jeg i spil i min terapi/coaching,  det giver barnet/den unge en bedre forståelse for det, vi arbejder med.

2017 gik jeg ned med stress og angst, jeg var total kolapset – også fysisk og det tog mig 2 år at komme op igen. Naturen,kontakt til kroppen gennem sanserne og terapi var min vej tilbage til livet. Min personlige erfaringer gør at jeg forstår, hvad stress/angst gør ved neversystemet og hvordan man får beroliget det igen. Så natur og sanserne er en del af min værktøjskasse. Jeg traf et valg om, at følge mit hjerte og derfor sadlede jeg om, for at dedikere mig til at hjælpe andre til bedre livskvalitet og et meningsfyldt liv.

Uddannelse indenfor coaching/terapi:

  • Neurolingvistisk Psykoterapeut
  • NLP Master Practitioner
  • SundhedsCoach og NLP Practitioner

Jeg er medlem af Dansk NLP Psykoterapeut Forening og er RAB godkendt (kan hos nogle sundhedsforsikringer benyttes, læs mere om RAB her), din sikkerhed for en god behandling.

KONTAKT MIG

På telefon 2172 1704
Eller mail maja@olsenstahl.dk