Bæredygtige, glade og profitable virksomheder

Igennem fokus på formål, værdier og relationer, der omsættes til en konkret aktivitetsplan, hjælper jeg dig til at udnytte din virksomheds fulde potentiale.
– Maja Olsen-Stahl

Bæredygtige, glade
og profitable virksomheder

Ta’ temperaturen på din virksomhed

og frigør dens potentiale

I den ideelle verden er du, som leder tydelig omkring virksomhedens formålet og du behøver ikke bekymre dig om de interne relationer, for virksomhedens kultur er positiv, velfungerende og ikke mindst selvkørende. Alle trækker i samme retning, den retning du har forgivet!

Men i en travl hverdag kan formålet være gået tabt og medarbejderne slås med utilfredshed, uenighed og konflikter, som de ikke tager op med nærmeste leder i dagligdagen. Det er som oftest først, når det er kørt af sporet, at du ser konsekvenserne, dårligt arbejdsklima, faldende effektivitet, sygemeldte medarbejder, stressramte medarbejder og opsigelser.

Stil dig selv spørgsmålene til højre, nogle kan du sikkert straks svare på, mens andre er mere uhåndgribelige og måske ukendte. Du har måske en fornemmelse, men ikke noget reelt svar. For en leder er det ofte svært, at give konkrete svar på noget, der ikke kan måles.

Lad mig hjælpe dig ud fra netop dit behov. Jeg tager temperaturen på arbejdsglæden, får kortlagt de interne relationer og/eller tydeliggør virksomhedens formål, så selv afløserne, ved hvorfor virksomheden eksistere og hvilken forskel den gør.

Stil dig selv følgende spørgsmål

Hvordan er stemningen i jeres virksomhed? Er der meget brok?

Har du haft opsigelser fra medarbejdere, som du ikke så komme?

Hvordan er samarbejdet i afdelingerne og afdelingerne i mellem?

Giver medarbejderne udtryk for glæde ved deres arbejde og dig som leder?

Har I et tydeligt formål og værdier, som både medarbejdere og kunder kender?

Hvordan ser jeres kunder jer? Er de loyale?

”Ledere i dag skal have en veludviklet retningssans – og her har de mere brug for et sikkert indre kompas end for et detaljeret kort over landskabet. Skal man være troværdig og effektiv som leder, må man kende sig selv, vide hvad man står for, og hvor man vil hen. Først derefter kan ledelsesværktøjerne begynde at gøre nytte.”
Kilde: Kirstine Andersen, forfatter til bogen ’Kierkegaard og Ledelse’

Arbejdet skal være meningsfuldt

vejen til en sund virksomhed

I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i Kernegrammet – kernegrammet består af fire elementer;
formål, relationer, glæde og handling.
Elementerne kan stå alene eller sammen som en proces. Jeg ser mønstre og stiller de spørgsmål der skal til, for at få de ting frem i lyset, der trænger til en justering.
Det vigtigste for mig er, at der bliver sat handling bag de ting vi finder frem til. Jeg arbejder praktisk og handlingsorienteret med konkrete værktøjer som sikrer at projekterne kommer i mål.

Resultatet er:
– En sund og stabil virksomhed der bygger på et klart formål og stærke værdier.
– Stærke og gode relationer i mellem medarbejderne og til ledelsen, som giver virksomheden et stabilt og
fleksibelt fundament – også i udfordrende perioder.
– Glade og tilfredse medarbejdere som bakker op omkring formål og værdier og bruger deres fulde potentiale.

De fire elementer

Formål

Kernekort
Giver dig, som leder et værktøj til praktisk at arbejde med virksomhedens formål og
værdier, med henblik på at forankre dem i virksomhedskulturen.
Læs mere >>

Relationer

Virksomhedskort
Stiller skarpt på personerne i virksomheden. Håndtering
af opgaver og projekter, indbyrdes relationer, niveauet for individuelle
udfordringer og optimal udnyttelse af kompetencerne.
Læs mere >>

Glæde

Arbejdsglæde-tjek
Giver indblik i medarbejdernes arbejdsglæde, overblik over de svage
punkter og en plan for at gøre noget ved det.
Læs mere >>

Handling

Aktivitetsplan
Hvis vi ikke får sat handling på de projekter, som vi får sat i søen, risikere vi de ender i skuffen. Jeg tilbyder jeg at blive og arbejde med indefra i firmaet til projekterne er forankrede.
Læs mere >>

Om Maja

Når jeg arbejder med virksomheder, arbejder jeg altid udfra mine fire grundværdier:

Respekt for alle mennesker i processen, i virksomheden. Alle er vigtige og ligeværdige for helheden – om fejedreng eller direktør. Ved at udvise respekt giver jeg plads til, at dem jeg møder kan være autentiske og føle sig trygge.

Glæde er et mål for mig at få andre og mig selv til at føle glæde ved livet, ved arbejdet. Det sker bedst ved at vi er tro mod os selv og gør noget for fællesskabet. Glæde handler for mig om at skabe de rigtige rammer, motivere og krydre det med en god portion humor.

Ærlighed skaber tillid mellem os mennesker og i mit arbejde bruger jeg ærligt mig selv og mine erfaringer. Med gensidig åbenhed og ærlighed kan vi komme i dybden og skabe stærke relationer, som er det bedste udgangspunkt for forandring. Det er vigtigt for mig altid at være ærlig om mine styrker og begrænsninger.

Mening er vigtigt for os, vigtigt at forstå hvorfor vi gør, det vi gør? Hvad er formålet med virksomheden? Jeg arbejder med at finde mening i tingene, ved at forstå mønstre. Få sat handling på og igennem integritet – at være tro mod det, man tror på, få alle til at trække i samme retning. I arbejdet med relationer har jeg fokus på det meningsfulde samarbejde.

Min baggrund

Jeg er uddannet industriel designer fra en arkitektskole. Jeg har arbejdet med salg (på den hardcore måde!) af industrianlæg og byggematerialer i både Danmark og Tyskland. Jeg har arbejdet med kommunikation og markedsføring af højteknologisk grej – og forresten også bittesmå, lokale fødevareproducenter. Jeg har været ansat i kæmpevirksomheder og kørt min egen lille enkeltmandsforretning. I flere omgange har jeg fungeret som sparring for ledelsen i forhold til udvikling og personale.

Jeg har med andre ord prøvet alt muligt – og lært en helt masse om, hvordan tingene foregår i den virkelige verden. Den erfaring og mit store netværk bruger jeg til at hjælpe dig, når formålet og værdierne skal omsættes til handling og resultater.

”Jeg begejstrer og støtter mennesker i at udfordre det eksisterende, så de lykkedes med deres formål.”

KONTAKT MIG

På telefon 2172 1704
Eller mail maja@olsenstahl.dk